The SAPP: Sleeping (A Performative Process) Solo Show @ Myymälä2, Helsinki, FI.


Since 2018, the SAPP (Sleeping: A Performative Process) project dives into the world of writing, seeing it as a vital tool that links our minds and bodies in a holistic way. In this project, drawing takes center stage, acting as an early form of writing with a function similar to studying language through gestures in the context of visual literacy.

Unlike written language, where letters might lose their meaning across language barriers, visual language rises above cultural and linguistic differences. At the beginning of the SAPP, the artist created a unique set of alphabetical system derived from body movements during sleep.

Inspired by ancient alphabetical systems and the typographic interventions in the public places in Finland,  the artist has been creating artworks using the SAPP alphabet aiming to document abstract thinking process and narrate unpredictable personal events such as moving to a new country, integrating into a new society, battling with financial fluctuations and unemployment while trying to adapt to a new culture, and learning Finnish.

The artworks of this series, presented with a subjective narration of sleepless nights, were on display in exhibitions between 2021-2023. In this exhibition at Myymälä2, Zeynep Kaynar challenges herself to reconsider the narrative potential of the series to produce site-specific artworks at the gallery space.

This exhibition is supported by Fat Lizard Brewing Co.

Poster design, Nikita Gavrilenko.


Vuonna 2018 alkanut SAPP (Sleeping: A Performative Process) -projekti sukeltaa kirjoittamisen maailmaan, nähden sen välttämättömänä työkaluna, joka yhdistää mielemme ja kehomme kokonaisvaltaisesti. Tässä projektissa piirtäminen nousee keskiöön, toimien varhaisena kirjoittamisen muotona, jonka tehtävä on samankaltainen kuin kielen opiskelu eleiden kautta visuaalisen lukutaidon yhteydessä.

Toisin kuin kirjoitettu kieli, jossa kirjaimet saattavat menettää merkityksensä kielimuurien yhteydessä, visuaalinen kieli ylittää kulttuurilliset ja kielelliset eroavaisuudet. SAPP -projektin alussa taiteilija loi ainutlaatuisen aakkosjärjestelmän, joka perustuu kehon liikkeisiin unen aikana.

Inspiraationa ovat olleet antiikin aakkostojärjestelmät ja typografiset interventiot julkisilla paikoilla Suomessa. Keynar on luonut taideteoksia käyttäen SAPP-aakkostoa tavoitteenaan dokumentoida abstraktia ajatteluprosessia ja kertoa ennakoimattomista henkilökohtaisista tapahtumista, kuten uuteen maahan muuttamisesta, sopeutumisesta uuteen yhteiskuntaan, taistelusta taloudellisten muutoksien ja työttömyyden kanssa samalla yrittäen sopeutua uuteen kulttuuriin ja opetellen suomenkieltä.

Sarjan taideteokset esitetään subjektiivisena kertomuksena unettomista öistä. Teokset olivat esillä useammassa näyttelyssä vuosina 2021-2023. Myymälä2-gallerian näyttelyssä Zeynep Kaynar haastaa itsensä uudelleenajattelemaan sarjan narratiivista potentiaalia tuottamalla paikkasidonnaisia taideteoksia galleriatilaan.

Näyttelyä tukee Fat Lizard Brewing Co.
Juliste: Nikki Gavrilenko